De Toer ’80 Online Magazine wordt inhoudelijk up to date gehouden door een aantal leden. Deze leden dragen sport gerelateerde kopij aan.

REDACTIE:
Lars Kieviet:
beheer / hoofdredactie
Willem Prenger
beheer
Bart Kruizinga
Redacteur[/vc_colmn_text]

Bijdrages en verslagen:

Verslagen:
Toergroep
Vacant
Basisgroep:
Vacant
Middengroep:
Vacant

Uiteraard is nieuwe inbreng van harte welkom. Wil je ook een verslag inleveren, geef dit dan aan.

Fotomateriaal, beheer Picasa
Willem Prenger

Werkwijze:
De redactie doet zelf aan nieuwsgaring en verzorgt de website van tekst en beeldmateriaal. Maar ook leden van Toer ’80 of buitenstaanders kunnen een verzoek tot publicatie doen. De redactie toetst vervolgens de inhoud en zal evt. tot plaatsing overgaan. Daar waar plaatsing niet geschied wordt u door het bestuur van Toer ’80 van op de hoogte gesteld.

Copyright © Toer ’80 Online Magazine
Alle inhoud op deze website zoals tekst, grafisch materiaal, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, etcetera, zijn het exclusieve eigendom van de F.T.C. Toer ’80. Dit hebben we ondermeer aangegeven in de onderste balk van onze Online Magazine met de publicatie van: © 2006 FTC Toer’80 | Alle rechten voorbehouden
Slechts met toestemming van het bestuur van de F.T.C. Toer ’80 is het toegestaan materiaal te gebruiken.

Over Auteursrecht en de Auteurswet
– Auteursrecht ontstaat automatisch door het maken en publiceren van een werk (tekst / afbeeldingen etc) – Deponeren of registreren is niet noodzakelijk – Auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de ‘maker’ – Als u een pagina op het Internet zet bent u juridisch aansprakelijk voor uw publicatie onafhankelijk of u dit nu als hobby of als bedrijf doet FOTO’s – Als men foto’s op een pagina wil plaatsen dient men toestemming te hebben van de personen op de foto – Als een persoon op de foto aangeeft dat deze niet op uw site wil staan, moet u de foto onmiddellijk verwijderen.

Auteurswet 1912 Versie: 01-01-2002
HOOFDSTUK I. ALGEMEENE BEPALINGEN § 1.
De aard van het auteursrecht Artikel 5 lid 2 Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van eenig daarin opgenomen afzonderlijk werk, waarop auteursrecht bestaat, door een ander dan den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden. Artikel 10 onder 6e Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet: – teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken; Artikel 31 Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.