F.T.C. Toer ’80 is een recreatieve toerfietsvereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU, www.ntfu.nl). Dit houdt in dat de leden automatisch lid zijn van de NTFU en dat zij aan de reglementen van deze overkoepelende organisatie zijn gehouden.

Afspraken

Een club met de omvang als die van Toer ’80 kan niet zonder afspraken. In de ledenvergaderingen zijn een aantal reglementen afgeprocedeerd. Een aantal vaste zaken zijn de verplichting van het dragen van de Toer ’80 wielerkleding bij Toer ’80 activiteiten en ook een valhelm draagplicht. Gezien de aansprakelijkheid van individuele leden maar ook die van bestuursleden is een voorstel gedaan om de valhelmplicht in te voeren, hetgeen met grote meerderheid van stemmen is aangenomen. Het hoeft natuurlijk ook geen betoog dat de valhelm de veiligheid vergroot en risico’s beperkt. Andere afspraken die er zijn, zijn b.v. op het gebied van snelheid.

Lidmaatschap

Momenteel herbergt Toer ’80 circa 150 leden en is nog steeds groeiende. Wilt u weten wat de contributie is of bent u nieuwsgierig naar een lidmaatschap?
Neem dan contact op met de secretaris. (Relinda Baas)
Tel: 0597-750240 na 18.00 uur
mail: secretaris@toer80.nl.
We zijn vooral op zoek naar leden die op de hoofdactiviteit van de club, de zaterdagtochten, ook hun prioriteit leggen.

U wordt lid van Toer ’80 door het aanmeldformulier bij onze secretaris aan te vragen. U ontvangt het aanmeldformulier, dat volledig ingevuld geretourneerd moet worden

Het lidmaatschap van Toer ’80 loopt van 1 januari tot en met 31 december in een kalenderjaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via mail te worden gedaan naar de secretaris (secretaris@toer80.nl). De uiterste opzegdatum is 30 november

Voor alle leden is het verplicht clubkleding aan te schaffen. Voor meer informatie stuur een mail naar kleding@toer80.nl.

Ledenvergaderingen

Tijdens de voor- en najaarsvergadering worden alle zaken besproken die spelen binnen de vereniging. Leden hebben een sterke inbreng in de onderwerpen die op de agenda staan en kunnen aan het begin van de vergadering ook nog zelf agendapunten toevoegen. De voorjaarsvergadering staat in het teken van het uitdelen van de diverse formulieren en het bespreken van het jaarprogramma dat door de toercommissie is samengesteld. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt door de penningmeester het kasoverzicht gepresenteerd. Leden van de kascommissie geven daarna hun kritische mening en geven aan of decharge wordt verleend. U zult begrijpen dat zoiets altijd spannende tijden zijn voor een penningmeester.

Op de najaarsvergadering wordt het seizoen geëvalueerd. Na de pauze proberen we met een leuk thema terug te kijken op het afgelopen jaar.

Ere lid – lid van verdienste

Voor hun jarenlange inzet voor Toer ’80 zijn een aantal leden benoemd. Dit zijn:
Joop Kuiper, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
Willem Prenger, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
Bart Kruizinga, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
Jan Hut, lid van verdienste
Evert Kruizinga, lid van verdienste

Van vrijwilliger van het jaar naar vrijwilligersavond

Onze vereniging heeft lange tijd individuele vrijwilligers benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor Toer ’80 :

2007 Tjibbe Hoekstra
2008 Dries Oorburg
2010 Henk Weeke

De vereniging functioneert dankzij de inzet van alle vrijwilligers, daarom organiseren wij sinds jaren een vrijwilligersavond voor iedereen die een bijdrage levert aan de vereniging. Zeg maar “Vrijwilligers van het jaar”  Zij worden allemaal persoonlijk uitgenodigd voor een gezellige avond.

Jubilea

Toer ’80 eert haar leden vanaf het 25 jarig lidmaatschap. De leden die al jubilea hebben gevierd zijn:
40 jaar
Joop Kuiper
Willem Prenger
35 jaar
Ruud Hemmen
Jan Hut
30 jaar
Kor Remminga
25 jaar
Joop Hilgers
Karel Kort
Bart Kruizinga
Evert Kruizinga
Stef Swarts