Het wielerjaar 2016 zit er bijna op. Natuurlijk zijn we nog op de ATB actief maar richten we ons ook alweer nadrukkelijk op 2017. Met de nodige veranderingen. Die veranderingen zijn vooraf getoetst met de ledenraad en werden besproken met de ca 60 leden die kwamen dinsdagavond.

Bestuur
We namen dinsdag afscheid als bestuurslid van Evert en Willem. Beiden hebben hun sporen verdiend en voor Evert lag er nog een extraatje in het verschiet. Hij werd benoemd tot Lid Van Verdienste. Hij is daarmee de vijfde die die eer te beurt valt. Eerden gingen Bart, Jan H, Willem P en Jopie hem voor. Beide laatstgenoemden zijn ook daarna nog tot ere – lid uitgeroepen.
Het bestuur gaat dus met vijf bestuursleden door. Dat kan. Want in de moderne clubs heb je nog drie lagen. De besturende laag, een laag met coördinatoren en een uitvoerende laag. Het voorbeeld werd gegeven nav de Toercommissie. Het bestuur dat op afstand de eindverantwoordelijkheid heeft, twee coördinatoren en daaronder een reeks aan wegkapiteins die tijdens de trainingen en tochten de zaak aansturen.
Overigens gaan Bart, Margriet en Marieke nog 1 jaar door. Mede ook omdat er weer een nieuwe sponsorperiode moet worden geregeld en de kleding voor die periode. Maar volgend jaar om deze tijd moeten er drie nieuwe bestuursleden klaarstaan. Het liefst al bekend bij de voorjaarsvergadering zodat de overdracht soepel kan verlopen. Het liefst een dwarsdoorsnede vanuit de club waarbij het nadrukkelijk de wens is dat vanuit de snelle groep er iemand in het bestuur zal stappen.

img_4456 img_4450

Website
Johan Wich nam ons mee naar de nieuwe opzet van de website aan de ‘achterkant.’ De login omgeving komt nog dit jaar klaar en dan hebben we weer de mogelijkheid om allerlei info over de club en de leden, die voor intern gebruik bedoeld zijn, in werking te hebben.

Evaluatie en vooruitblik
Naast de normale agendavoering was het na de pauze vooral een presentatie over de evaluatie van het seizoen. Er waren een paar opvallende zaken. Enerzijds de spiegel die werd voorgehouden over hoe we ons op de weg soms gedragen en het afhaken van wegkapiteins. Aan de hand van het veiligheidshandboek van de NTFU, jurisprudentie en verkeerswetgeving werd het even weer duidelijk hoe het zit. En daarbij was een nadenkvraag:
De openbare ruimte is (ook) voor ons.’ Anderzijds werd nadrukkelijk werd stilgestaan bij het ‘share the road, every life counts’  principe. En uiteindelijk waren we het snel eens met elkaar dat we in de geest van die regels elkaar allemaal dienen aan te spreken en het niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur is. Voorts werd nog even gerefereerd aan het algemeen belang van de groep (de club) en de wensen van het individu. Dat betekent aanpassen, soms een stukje ambitie opzijschuiven met als markante uitspraak vanuit het overleg met de ledenraad: ” Je hoeft geen lid te zijn van de club. Ben je het wel dan dien je je ook te conformeren.” Maar als je allemaal lekker met elkaar wilt fietsen hoeft dat geen optie te zijn nietwaar?

Wat nogmaals ook heel helder werd gesteld is dat we alleen datgene nog kunnen realiseren, waarvoor we voldoende vrijwilligers hebben. Zijn die er niet, dan schrappen we activiteiten en mogelijkheden. Daar werd even over nagedacht maar aan het eind van de vergadering konden we op cruciale punten gelukkig nieuwe vrijwilligers begroeten.

En toen was er nog een gezellige nazit.

14908258_1503596046323832_7443447431621944352_n 14947963_1503596169657153_8857005894683397658_n

Geef een reactie