Moi

Achter de schermen is het bestuur druk doende met een aantal zaken. daaronder ook bv de vrijwilligers. We hebben de vrijwilligerslijst nu up to date. Wat gaan we daarmee o.a. doen?
– naar alle coördinatoren de lijst sturen zodat ze weten wie ze kunnen benaderen

Website
Er waren mensen die zich hebben aangemeld voor het technische gedeelte van de website en de redactie. We zijn doende een afspraak met de bouwer van onze site te maken. Daar komen tal van technische items ter sprake waarbij de vrijwilligers ook gevraagd worden aan te sluiten. Een belangrijk gedeelte is het e-mailgegevens. dat wordt dan ook allemaal ‘rond’ gemaakt. Dan krijgen we bv een redactiemailadres. Als dat rond is worden ook de vrijwilligers redactie aan tafel gevraagd om nadere afspraken te maken.

Kleding
Jullie konden bestellen tot 1-4. En n u gaan we weer met Craft om tafel om dat weer in goede banen te leiden.

Lief en leed
Krijgt ook weer vastere vormen. Heeft u zelf iets off wilt u ons iets mededelen? Via liefenleed@toer80.nl aub.

Never a dull moment…….

Geef een reactie