Rikus zat op zien knibbels in schure zien bultenbroezer schoon te moaken. Hai haar guster nog even op dat ding vot west en non was ze hartstikke voel worden. Zien vrouw Geezie zee: “dat ding is voeler as dat n zwien ooit worden kin.” Hai gniezde wat, mor huil zuch wiezelijk stil, want hai wos wel dat as hai hier wisselgeld op geven zol, hai de board der gewis oafkreeg en nait zo’n klain beetje ook.

Onder t groeitjen met de radio hail zachtjes aan, zat hai te luustern noar de regen dij op t dakvenster kletterde en zo kon het wezen dat hai verzonken ruik deur dat monotone geluud, in n gedachte aan vrouger dou hai nog n jonge kirrel was. Dij tied dat hai noar schoule ging en bie de stroate kattekwoad oethuil. Weepenusten oetpreukeln mit n laange stok en den birsken om vot te kommen want as ze die stakken kreegst der dikke boelen van. t Was hom ook ja wel n moal overkommen dat ze hom stakken. Krek onder d ooge haarn z hom te pakken had. Ketair loater zat d ooge dicht en kon hai der nait meer oet kieken. Op schoule wer hai derom oetlaacht, mor dat kon hom niks veröttekonten. Dou haar hai al zo wat van ‘bekiek t mor mit mekoar.’ t Is tenslotte mien ooge.

In t veujoar herinnerde hai zuch zaten ze voak aan slootkaante om pokkeldiksteerten te vangen as de kikkerdril oetkwam. Ook stiekelstakjes werden der vongen. Dij kwamen den in d emmer en den gingen ze mit noar hoes. En den in d haarfst bie de boeren achter op ploatse as dörsmechien der was, moezen vangen. Honderden zaten der onder dij bult mit koren dij ze der neerzet haarn noa t zichten en dat was feest.

Ook docht hai der inains aan dat hai voak bie zien Ootje en Opa was. Moetje mos ja mit over t laand veur wat extroa centen. Baiten op aine zetten en eerappels kraben. As t den hail mooi zunneg weer was, dan zat Opa in zien mechesterboksem en zien blauw boantje boeten tegen d achtermuure aan mit de pette daip over d ogen. Dat was nait omdat hai nait wol dat ze hom zagen, mor veur de zunne. En onder de neuze n joekel van n knevel mit van dij punten op tipke. En nog harstikke gries ook. n Echte Opa dus. En den mos Ootje de windbuks hoalen want Rikus mos schaiten leren. Opa was ja ook joager west en Rikus mos ook schaiten leren. Den wer der n diabolo koegeldeuske op t ìnd van toenpad zet, want dij deuske haar hai altied in buutse en den moch hai, Rikus, ja op dat deuske schaiten. De windbuks wer over Opa zien knije lègd, want Rikus mos wel kuren kinnen natuurlijk en den kon Opa hom ooket beste vast hòln. Ootje reageerde doar altied op mit: “kiek oet mit dat geschait want dat iezelt mie tou.” Van dij mooie oetdrukkens haar ze aaltied.

t Vörderde nait hail haard mit dat groeitjen van zien bultenbroezer want twij dingen tegeliek doun dat vaalt ja nait mit. Hai haar zùlfs nait ains in de smiezn dat de katte om hom hìn aggewaierde. Zowied was hai mit zien gedachten vot.

Inains ging deure open en ston Geezie achter hom en zee: “bist nog nait kloar mit dat ding?” Hai schrok oet zien overpeinzings wakker en keek heur verschrikt aan. “Liekst wiezer mit hom as mit mie.” As zai zo dee den kon dat ja ook nait aanders. Weer huil hai zùk wiezelijk stil want hai wos wel as hai hier ook repliek op gaf den kon hai t hailemoal wel schudden. Den kon zien boontjesoep der wel s bie in schaiten. En doar was hai ja gek op. “Kom,” zee Geezie, “k heb thee kloar en most vot kommen, want k heb t al inschonken.” Hai hemmelde zien hand’en schoon en slofde noar keuken. t Rook door hartstikke lekker want Geezie huil n traditie in ere. Mörgen kwamen de kinder te eten, net zoas zai dat vrouger ook deden en kwam er n rolloade op toavel mit gebakken eerappels en bloemkool. Net as bie zien òl luu. Doarom rook t door zo lekker want zai haar de rolloade al in de pot want dij mot ja wel goud goar wezen.

Noadat hai zien thee op dronken haar ging hai mor weer noar schure noar zien fietse. Zai ruip hom nog noa dat hai wel n beetje votmoaken moz en nait aal zo moz zitten te miemern. Ook non weer huil hai zuk wiezelijk stil. Hai was der al wel op òfleerd om antwoord te geven. In schure aankommen ging hai weer op de knibbels en deur t klettern van t wotter op dakvenster verzonk hai vannijs in de wereld van vrouger. Intussen zat hai doar in twijduurstern te miemern net as òl Ootje dat vrouger dee as we bie toafel zaten te wachten totdat petreulielaampe aan kon. Miemern in twijduustern.

Inains moz hai der aan denken wat Ootje altied zee as wie te dicht bie de putte kwamen. Den ruip ze altied van: ”kom doar nait te dicht bie want as t doar invaalst den vret boesjeude die op.” Wie wozzen netuurlek nait wat n boesjeude was, dus bleefst der mor ver van vot. Vrouger haarn de mìnsen nog wel n zwientje op t hok en den moz hai altied op hilde om stro noar beneden te gooien.

Hai muik Ootje ook wel es kwoad as hai d hounder weer es peste. Den vloog di dikke hoane bie t goas omhoog en was gloeiend vergrèld. As hai lös kwam den vloog hai die wel degelijk aan. Den zee ze: “schaai doar mit oet Rikus, doe brengst ze van de leg.” Doar mos hai altied om gnottern as ze zo te keer ging. Mor t was gain kwoad mìns en hail zörgzoam. Doarom wazzen wie doar ook altied.

t Wer hom zo langzoamaan te duuster in schure zodat hai ophoalen moz mit groeitjen. De regen kletterde nog net zo haard op dakvenster as dou hai in schure kroop. Zien bultenbroezer haar hai weer n beetje schier kregen en zo kon hai der wel weer mit op pad. Intussen ruip zien Geezie hom te eten. Zunder antwoord te geven kroop hai overìnd en strompelde hai noar t groetjerhoukje om zien voele poten te hemmeln, aans kreeg hai doar straks weer de board der over òf. Onder t hemmeln deur docht hai nog evenkes trugge aan dij momenten van doarnet in d schure waor hai n paor uur lekker in zùkzulf zat te miemern over vrouger. t Was toch wel n mooie tied. Nait zo jachteg as vandoag aan de dag, mit al de vrumde dingen om ons tou. t Was best wel mooi om bie Ootje en Opa in keuken te zitten en zo as zai dat allain mor zeggen kon: “Evenkes zitten te miemern in twijduuster.

 

Joop.

This Post Has 2 Comments

Geef een reactie